Regulamin


1. Zasady ogólne


 1. W ramach działania serwisu użytkownik, może bezpłatnie zamieszczać 10 ogłoszeń, jak i otrzymuje bezpłatny dostęp do panelu administracyjnego zawierającego jego dane oraz informacje o swoich ogłoszeniach.

 

 1. Zastrzegamy sobie prawo do edytowania ogłoszenia w celu poprawy jakości zamieszczonego ogłoszenia stronie. Serwis Ogłoszenia Sądeckie nie jest zobowiązany do informowania autora o takim zdarzeniu.

 

 1. Wszystkie ogłoszenia o treściach rasistowskich, erotycznych, pornograficznych oraz mających znamiona przestępstwa są automatycznie usuwane a w szczególnych przypadkach zgłaszane organom sciągania.

 

 1. Użytkownik ma możliwość promocji swojego ogłoszenia w panelu administracyjnym swojego profilu, po poprawnym przeprowadzeniu procesu promocji, ogłoszenie zostanie promowane serwisie na stronie głównej oraz automatycznie w kategoriach w których jest umieszczone, oraz wyszukiwarce. Ogłoszenie takie zostaje oznaczone odpowiednią podpisem. Promocja wygasa po 3 dniach od momentu rozpoczęcia promocji. Promowane ogłoszenia na stronie głównej są umieszczanie w losowej kolejności, dodatkowo umieszczone na stronie głównej serwisu informacyjnego Sądeckie.pl w boksie przeznaczonym na tego typu dział.

 

 1. Płatności SMS obsługuje serwis http://simpay.pl maksymalna ilość płatności jednego dnia wynosi 200 zł netto w ciągu miesiąca 1 000 zł netto. Jeśli w przeciągu 30 minut od wysłania wiadomości SMS Premium, Użytkownik nie otrzyma SMS-a zwrotnego, powinien zgłosić reklamację pod adresem e-mail: kontakt@simpay.pl, za pomocą formularza reklamacyjnego https://simpay.pl/reklamacje lub przesłać ją w formie pisemnej listem poleconym na adres Payments Solution sp. z o.o., ul. Słoneczna 4, 06-212 Krasnosielc.

  Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Payments Solution sp. z o.o..

  Payments Solution sp. z o.o.,ul. Słoneczna 4, 06-212 Krasnosielc
  KRS 0000711723 | NIP 7571485069 | REGON 369120445
  Tel.: +48 503 658 704 | kontakt@simpay.pl | www.simpay.pl
  ul. Słoneczna 4
  06-212 Krasnosielc
  Tel.: +48 503 658 704
  kontakt@simpay.pl
  Jeśli pierwsza próba zamówienia Usługi przy pomocy wiadomości SMS Premium nie powiodła się, Użytkownik Końcowy powinien zaniechać dalszych prób do czasu wyjaśnienia. Payments Solution sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za kilkukrotne próby zamówienia, w tym za ewentualne koszty poniesione z tego tytułu.

 

 1. W przypadku naruszenia regulaminu serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia, nie jest również zobowiązany poinformować właściciela o usunięciu ogłoszenia. Uzasadnienie takie może być wysłane drogą elektroniczną na prośbę właściciela ogłoszenia.

 

2 Dodawanie Ogłoszeń


 1. Dodać ogłoszenie mogą zarówno osoby fizyczne jak również firmy.

 

 1. Dodane ogłoszenie pojawi się na stronie internetowej https://ogloszeniasadeckie.pl.

 

3 Treść ogłoszeń


 1. Zabrania się dodawania ogłoszeń zawierających treści obraźliwe, pomawiające, rasistowskie czy też szkalujące wizerunek osób trzecich.
 2. Wszystkie ogłoszenia o treściach rasistowskich, erotycznych, pornograficznych oraz mających znamiona przestępstwa są automatycznie usuwane a w szczególnych przypadkach zgłaszane organom sciągania.

 

 1. Treść ogłoszenia powinna być możliwie krótka oraz w odpowiednim dziale.

 

 1. Wstawianie ogłoszeń wielokrotnych jest zabronione, takie ogłoszenia zostaną automatycznie usunięte, jeśli zachodzi potrzeba zmiany treści ogłoszenie, należy użyć edycji.

 

4 Reklamacje


 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące zamieszczonego ogłoszenia mogą być składane przez ogłoszeniodawcę wraz ze szczegółowym uzasadnieniem na adres reklamacje@ogloszeniasadeckie.pl

 

 1. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 48 godzin daty otrzymania.

 

5 Postanowienia Końcowe


 1. Ogłoszeniodawca poprzez umieszczenie ogłoszenia akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Wszelkie spory i roszczenia związane z publikacją ogłoszenia rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby serwisu.

 

Dodaj Ogłoszenie